Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. SATICI

Ünvan: HEDİYE KERVANI
Adres: Semerciler Mahallesi Postane Sokak Yener İşhanı Kat:3 Daire:125-126
Adapazarı / SAKARYA
Telefon: 850 303 8809
Fax:
850 303 8809
Email: destek@hediyekervani.com

1.2. ALICI

AdSoyad/Ünvan: {{ customer.name }}
Adres: {{ billing_address.street }} {{ billing_address.city }}
Telefon: {{ billing_address.phone }}
Email: {{ customer.email }}

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbusözleşmenin konusu, ALICI\'nın www.hediyekervani.com internet sitesinden elektronikortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilenürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin KorunmasıHakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerininsaptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME, TESLİMATAİLİŞKİN BİLGİLERİ

İşbuSözleşme konusu Ürün\'e/Ürünler\'e; Ürün\'ün/Ürünler\'in satış bedeline, teslim veödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ürün Cinsi/Türü:
{% for line in line_items %}{{ line.quantity }}x {{line.title }} (sku: {{line.sku }}) {% endfor %}
Ürün Miktarı (adet): {{ total_price|money }}
Satış Fiyatı (KDV dahil): {{ total_price|money }}
Kargo Ücreti: Ücretsiz
Toplam: {{ total_price|money }}
Ödeme Şekli ve Planı: {{ gateway }}
Teslimat Adresi: {{ shipping_address.street }} {{ shipping_address.city }}
Fatura Adresi: {{ billing_address.street }} {{ billing_address.city }}

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI,Madde 4\'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı veödeme şekline ilişkin bilgileri ve genel hükümleri okuyup bilgi sahibi olduğunuve www.hediyekervani.com internet sitesinde gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyaneder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI\'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adrestekikişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilenniteliklere uygun bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 - Kargo firmasının, ürünün ALICI\'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı hertürlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI\'ya teslim edilememesindendolayı SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, ALICI\'nın ülkesinin uyguladığı gümrükişlemleri, vergiler veya ek ödemelerden sorumlu tutulamaz.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI tarafındanödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya iptaledilir ise, SATICI ürünün tesliminden yükümlü değildir.

4.6 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlarnedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumuALICI\'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesiniveya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadarertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI\'nın siparişi iptal etmesihalinde ödediği tutar, 10 iş günü içinde ALICI\'ya ödediği şekilde iade edilir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

SATICI,ALICI\'nın hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunukabul ve taahhüt eder.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI\'nın destek@hediyekervani.com email adresine bildirimde bulunulması, ürünün kullanılmamış olması,eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmiş olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI\'ya teslim edilen fatura aslının iadesi zorunludur. Ürün ve belgelerin ulaşmasını takip eden 10 iş günü içinde ürünbedeli ALICI\'ya ek bir masraf yükletilmeksizin iade edilir.

Bedeliadesinde ödeme yöntemini sağlayan aracı firmadan kaynaklanan nedenlerlegecikme olması halinde, bu gecikmeden Satıcı sorumlu tutulmaz.

Cayma hakkınedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

Müşteri’nintemerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayıSatıcı\\\'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Müşteri’nintemerrüdünün Satıcı\\\'nın kusurundan kaynaklandığı hallerde Müşteri herhangi birzarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbusözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerleruyarınca Müşteri’nin yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile TüketiciMahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9 - YÜRÜRLÜK

Siteüzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbuSözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusuSözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğinedair onay almaksızın sipariş verilememesini saglayacak yazılımsal düzenlemeleriyapmakla yükümlüdür.

SATICI: Hediye Kervanı
ALICI: {{ customer.name }}
TARİH: {{ date | date: \\\"%b %d %I:%M%p\\\" }}