Kullanım Koşulları

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi birbilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Buinternet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğerverilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksızfiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbirzarardan Hediye Kervanı sorumlu değildir. Hediye Kervanı, sözleşmenin ihlali, haksızfiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata,ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

Hediye Kervanı işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyikullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerekolmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkınısaklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Siteninkullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bukoşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 

Hediye Kervanı\'nın , kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit vemobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta,SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama,bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcıişbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Hediye Kervanı\'nın  kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerindebulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 

Hediye Kervanı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebeplerneticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp,işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası,hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veyakullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

Bu internet sitesi Hediye Kervanı\'nın kontrolü altında olmayan başka internetsitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Hediye Kervanı, bu sitelerin içerikleriveya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. 

Hediye Kervanı bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internetsitesindeki tüm bilgi, resim, Hediye Kervanı  markası ve diğer markalar, www.hediyekervani.comalan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinedeokunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanansatış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin(“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibiveya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunanhiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılımda dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka birlisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez,postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesininbütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Hediye Kervanı’nın buradaaçıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır. 

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve Hediye Kervanı tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Hediye Kervanı hesabının gerek Hediye Kervanı, gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Hediye Kervanı’nın ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Hediye Kervanı, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir. 

Hediye Kervanı, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncellemeyetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarısayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.